HALAT YAPISI

Bükümlü Halat
3/ 4 Kollu En eski, en basit ve en yaygın olarak kullanılan halat konstrüksiyonudur. 3 yada 4 halat kolunun büküm işlemi ile birleştirilmesidir.
6 Kollu 6 kollu halat konstrüksiyonunda 6 kol bir merkez kol etrafına sıkıca bükülerek sarılır. 50-80 mm olanları büyük tekneler için, okyanus tabanına sabitlenen vinçler için kullanılır. Yüksek bükümünden dolayı üzerindeki gerginlik kalktığında kolları bir arada tutacak bir kılıfa ihtiyaç duyulmaz.
Saç Örgü Halat
8 Kollu 8 Kollusaç örgü halat, dönme dengesi olan üzerinde gerginlik olmadığı zaman geriye dönüp açılma eğilimi olmayan ve plaiting adı verilen bir çeşit saç örgü tekniğiyle üretilir.
İçi Boş Örgülü Halat
12 Kollu Taşıyıcıların yarısı saat yönünde dönerken diğer yarısı saat yönüne ters dönerler ve aynı zamanda bir iç bir dış olacak şekilde pozisyon alırlar. Merkezdeki boşluk sayesinde diğer halatlardan ayırt edilebilirler ancak gergin durumdayken 8 ve 12 kollu braid halatların boşlukları yok olur. 8 kollu braid halat oluşumu sırasında her halat kolu tek tek hareket eder. Çapı 8mm'ye kadar olan sicim ve halatlarda 8 kollu braid yapı oldukça popülerdir. 12-96mm çaplık halatlar içinse 12 kollu braid halat yapısı tercih edilir.
Duble Örgülü Halat
Duble Örgülü Bir braid iç çekirdeğin üzerine yine örgü bir kılıf kaplanmasıyla elde edilirler. Halattaki gerginlik iç ve dış kısım tarafından paylaştırılır.
Kaplamalı Örgülü Duble braid halatın bir alt türü olan kaplamalı halatlarda iç kısım (çekirdek) içi boş braid veya 8 kollu plaited konstrüksiyonundadır. Çekirdek kısım asıl yükü taşırken braid kılıf halatı dış etki ve aşınmalardan korur. İç kısım
yüksek dayanımlı ve modüllü malzemelerden yapılırken kılıf ise genellikle polyesterdir. Aşırı sürtünme ve kesik dayanımını arttırmak için oldukça kalın tasarlanır.
Solid Örgülü Halat
Solid Örgülü Endüstride kullanımı çok az olan içi dolu halattır. Bu tip halatlarda lif mukavemetinin halat mukavemetine
dönüşmesi çok yüksek düzeyde olmamaktadır. Yüzeyin hemen altındaki keskin çapraz geçiş açıları nedeniyle nispeten mekanik esnemeleri daha fazladır. Tüm halat yapıları içinde en çok yaylanma özelliği olan halatlardır. Bu halatlarda halat kollarından biri koptuğunda halat çözülebilir. Mekanik performanslarındansa yuvarlak ve çekici görünümlü dış yüzeyleri sayesinde tercih edilebilirler.
Mantolu Halat
Mantolu Mantolu halat çekirdek ve manto kısmından oluşmuştur. Çekirdek ve manto için farklı yapılar kullanılarak halat yapısı oldukça özel hale getirilebilmektedir. Çekirdek kısım için kullanılabilecek yapılar:
-çoklu S ve Z bükümlü iplikler
-çoklu S ve Z bükümlü küçük çaplı halatlar
-çoklu uzun adımlı örgü halatlar olabilmektedir.
Parelel Örgülü Halat
Paralel Örgülü Paralel kollu halatlarda merkezde örülü  toplu halde bulunan, her biri küçük çaplı halat ya da büküm verilmiş iplik demeti olabilen halatlardır. Paralel kollu halat konstrüksiyonu çok uzun halatların üretimine elverişlidir. Özellikle denizcilik alanındaki kullanımlarda döngüsel yük altında yorulma ömrü oldukça iyi olan halatlar bu konstrüksiyonla üretilebilmektedir. Düşük büküm ya da düşük braid açılı küçük halatlar paralel kollu halatların merkezinde bulunduğunda özellikle geniş çaplı paralel kollu halatlarda lif mukavemetinin halat mukavemetine katkısı büyük olmaktadır.
Parelel İplikli Halat
Paralel İplikli Paralel iplikli halatlar sıfır büküm konstrüksiyonuyla üretilmektedir. Bu tip halatlar plastik bir kılıf içine yerleştirilmiş çok sayıda paralel tekstil ipliği olarak düşünülebilirler.
Top